Onze naam

De naam van de stichting herbergt twee zelfstandige naamwoorden die de kern van de missie verwoorden.

Hoop is wat wij willen brengen op plaatsen waar deze ver is te zoeken. Hoop op een betere toekomst. Door educatie, hulp en oprechte aandacht. Hoop ook op een hoger niveau: hoop op een betere toekomst die verscholen ligt in het goede nieuws over Jezus Christus.

De glimlach is dé glimlach we daar aantreffen – soms door tranen heen; een glimlach op het gezicht van een kind, een tiener, een volwassene. Een glimlach van genieten, van blij zijn.. één die hoop heeft gevonden. Een glimlach die automatisch wordt beantwoord met een glimlach op onze gezichten.

Een glimlach van hoop

Onze visie

Kijkend naar de lange termijn luidt de visie van de stichting als volgt:

Wij vinden dat iedereen op de wereld recht heeft op een eerlijke kans om een goed leven op te bouwen. Een goed leven geeft levensvreugde. Eeuwige vreugde daarentegen is alleen in Jezus Christus te vinden.

Onze missie

Aan de visie ontlenen wij de missie van de stichting:

De stichting Glimlach van hoop is halverwege 2022 opgericht met het oog op de missie om met een boodschap van hoop dienend aanwezig te zijn op plaatsen in de wereld waar hoop niet of nauwelijks aanwezig is. Met de missie doelen we op de Bijbelse missie voor Gods kinderen. Met hoop doelen we op een betere toekomst. Door educatie, hulp en oprechte aandacht. Hoop ook op een hoger niveau: hoop op een betere toekomst die verscholen ligt in het goede nieuws over Jezus Christus.

Ons doel

Als we de missie van de stichting vertalen naar het kerndoel van de stichting, dan luidt dit doel als volgt:

Het doel van stichting Glimlach van hoop is om hoop te brengen op plaatsen waar deze ver is te zoeken. Hoop op een betere toekomst. Hoop ook op een hoger niveau: hoop op een betere toekomst die verscholen ligt in het goede nieuws over Jezus Christus.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

  • het werven van financiële en andere middelen voor;
  • het praktisch en/of financieel steunen van initiatieven voor educatie, hulp en oprechte aandacht;
  • het praktisch en/of financieel steunen van initiatieven voor evangelisatie;
  • het praktisch en/of financieel steunen van initiatieven voor het creëren van bewustwording bij kerkelijke gemeentes en haar leden van hun Bijbelse missie.

Onze kernwaarden

Kijkend naar de kernwaarden van de stichting die door onze missie verweven zitten, dan vinden wij de volgende eigenschappen belangrijk:

Oprechte aandacht

Ontmoeten

Betrokken

Dienstbaar

Hulpvaardig

Rechtvaardig

Vrijgevigheid

Waardigheid

Verbonden

Geloof

Hoop

Liefde

Ons beleid

De eerste pijlen van hoop zijn gericht op de Braziliaanse stad Niteroí en dan met name de wijken Piratininga en Cafubá. Ondanks relatieve welvaart bij een deel van de bevolking, heeft een aanzienlijk deel moeite om de touwtjes aan elkaar te knopen. Daar komt bij dat juist dit deel van de bevolking dagelijks de gevolgen merkt van matige educatieve en sociale voorzieningen en de aanwezigheid van bende- en politiegeweld. 

De stichting voert al haar werkzaamheden uit in afhankelijkheid van en tot eer van God; dit doet zij voor Niteroí in nauwe samenwerking met de familie Van Belzen. De stichting maakt het mogelijk dat de familie Van Belzen begin 2023 haar missionaire werkzaamheden in Niteroí kan starten. Dit doet de stichting door financiële (en indirect praktische) middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Casa do Oleiro. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Om de bewustwording van hun Bijbelse missie onder christenen (in hun eigen context) te vergoten, richt de stichting zich in deze periode op de leden van de Hervormde gemeente van Arnemuiden. 

Hoe de stichting bovenstaande wilt bereiken staat in ons beleidsplan. Klik hier om het beleidsplan in te zien.

Indien u vragen heeft over het beleidsplan kunt u contact met ons opnemen via contact@glimlachvanhoop.nl

Onze financiële verantwoording

Zes maanden na afloop van ons eerste (verlengde) boekjaar (2023), plaatsen wij hier onze financiële verantwoording. Deze zal bestaan uit de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting.

Ons privacy beleid

Privacy is een onderwerp dat van groot belang is voor onze organisatie. De regelgeving rondom dataverwerking verandert, maar ook vanuit ethisch oogpunt zijn we verplicht om goed om te gaan met de gegevens van onze donateurs en vrijwilligers.

Haar beleid inzake privacy heeft Stichting van hoop vastgelegd. Klik hier om het Privacy beleid van de stichting in te zien.

 

Onze gegevens

Het bestuur van de stichting bestaat uit Elias van Belzen (voorzitter), Sam Janse (secretaris), Daniël van Belzen (penningmeester) en Stephan de Meulmeester (algemeen adjunct).

Overeenkomstig de statuten kunnen bestuurders een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Zij hebben onderling besloten hiervan af te zien. De bestuurders ontvangen verder geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Correspondentieadres: Kotter 17, 4341MX Arnemuiden

E-mailadres: contact@glimlachvanhoop.nl

KVK-nummer: 87873060

Fiscaal nummer: NL 864433165 B 01