Waar zijn wij actief?

Op dit moment is de stichting actief op twee vlakken. Zo ondersteunt de stichting het gezin Van Belzen in de Braziliaanse stad Niteroí, waar het werkzaam is op het project Casa do Oleiro. Daarnaast is de stichting actief bezig om de bewustwording van de Bijbelse missie onder christenen in Nederland te vergoten. Hieronder lichten wij beide activiteiten verder toe.

Familie Van Belzen

Het gezin bestaat uit vader Jozias, moeder Martha, dochter Faith en zoon Honor. Vanaf eind januari wonen zij in Brazilië.  

Via Casa do Oleiro organiseren Jozias en Martha verschillende activiteiten en projecten, primair gericht op de kinderen en hun gezinnen uit de aangrenzende sloppenwijken. In eerste instantie gaat het om de hieronder beschreven activiteiten en projecten, maar ook door hun ogen en oren goed open te houden en geleid door Gods Geest mensen de helpende hand toe te reiken.

Allereerst richt het gezin zich op onderwijs aan kinderen en tieners. Daarnaast gaat het ook om verbinding, door oprechte aandacht en hulp te bieden en het organiseren van terugkerende (sportieve) activiteiten. Als basis van dit alles dient het evangelie van Jezus Christus.

Het gezin heeft binnenkort ook een eigen website. Houdt www.familievanbelzen.nl in de gaten voor meer (actuele) informatie over het gezin en haar activiteiten.

Familie Van Belzen

Casa do Oleiro

Casa do Oleiro is een huis in de wijk Piratininga, in de stad Niteroí, gelegen aan de rand van twee sloppenwijken. De naam Casa do Oleiro betekent Huis van de Pottenbakker en vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Zo staat er in Jeremia 18 onder meer dat Gods woord in het huis van de pottenbakker wordt gehoord en dat in het huis potten worden gemaakt, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Hoe mooi is het om dit te linken aan een plek waar kinderen het evangelie horen en zien in de hoop en het gebed dat dit tot zegen in hun levens mag zijn.

Casa do Oleiro heeft als functie hulp te bieden onder buurtbewoners, met name uit de nabijgelegen sloppenwijken. De hulp bestaat onder meer uit onderwijs, psychologische zorg en voedsel- en kledingvoorziening. Casa do Oleiro ontvangt geen overheidssubsidie waardoor het volledig afhankelijk is van giften.

De Bijbelse missie

Wij geloven op basis van de Bijbel dat iedere christen een missie heeft, die wij voor het gemak de Bijbelse missie noemen. Voor de missie hoef je niet ver weg te gaan en je hoeft ook niet ‘officieel’ de zending in te gaan. Het is een missie voor elke dag en elke plaats.

Onze stichting heeft zich mede als doel om de bekendheid van de Bijbelse missie onder christenen in Nederland te vergroten. Enerzijds hebben wij het dan over de reikwijdte van deze brede missie en anderzijds op het invullen ervan. Want hoewel er veel verlegenheid kan zijn, is er ook een groot verlangen onder christenen naar een leven dichtbij Jezus, een manier van geloven die ons leven niet in tweeën deelt, maar die ons steeds meer mensen uit één stuk maakt.

Voor 2023 heeft de stichting een aantal doelstellingen geformuleerd om aan bovenstaande invulling te geven. Deze zijn terug te vinden in het beleidsplan. Houdt daarnaast de nieuwsberichten in de gaten, waar regelmatig de Bijbelse missie wordt belicht.