Schenken

Wil je meer kunnen geven aan het werk van onze stichting zonder dat het je meer kost? Met een periodieke schenking wordt je trouwe steun aan stichting Glimlach van hoop beloond met een belastingvoordeel. We leggen je uit hoe het werkt.

Om te schenken met belastingvoordeel is een schenkingsovereenkomst nodig. In deze overeenkomst leg je een aantal zaken vast. Bijvoorbeeld welk bedrag je per jaar aan stichting Glimlach van hoop wilt schenken.

Verder bepaal je van tevoren voor welke periode je de schenkingsovereenkomst aangaat. Dat moet minimaal vijf jaar zijn. Uiteraard bepaal je zelf de frequentie van jouw gift (per maand, kwartaal of bijvoorbeeld per jaar), zolang je maar aan het opgegeven bedrag per jaar komt.

Deze overeenkomst hoeft niet vastgelegd te worden bij een notaris.

De voordelen

Schenken (via een schenkingsovereenkomst) kent een aantal voordelen:

 • Je steunt het werk van stichting Glimlach van hoop structureel en hoeft er niet meer naar om te kijken;
 • Je profiteert optimaal van belastingvoordeel;
 • Door jouw structurele gift kan stichting Glimlach van hoop haar werk nog beter plannen.

Hoe groot je belastingvoordeel bij schenken is, hangt af van je inkomen en leeftijd. Op berekenhet.nl reken je jouw belastingvoordeel gemakkelijk uit.

Hoe werkt het?

Stichting Glimlach van hoop is een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status brengt financiele voordelen voor donateurs mee. Het betekent dat je als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken, zelfs wanneer je boven de 10% giftengrens uitkomt.

Bij een periodieke schenking, welke is vastgelegd in een overeenkomst, is het financieel voordeel het grootst, want de Belastingdienst betaalt een flink deel (tot 49,5%) mee aan jouw hulp. Dit betekent dat van elke euro die je ons schenkt, je dan maximaal de helft terug ontvangt van de Belastingdienst. Schenken wordt zo dus voordeliger dan maandelijks een bedrag doneren.

De overheid stimuleert met deze regeling het geven aan goede doelen.

De voorwaarden

Aan schenken zijn wel de volgende voorwaarden verbonden:

 • Je schenkt aan een ANBI instelling, zoals Stichting Glimlach van hoop;
 • De schenkingsovereenkomst start na ondertekening en eindigt aan het eind van de vastgestelde looptijd (minimaal vijf jaar) of bij overlijden van de schenker;
 • Je kunt ook kiezen voor een doorlopende variant. Deze variant biedt de mogelijkheid om de overeenkomst na vijf jaar jaarlijks te verlengen;
 • Jaarbedrag en looptijd worden vastgelegd in de schenkingsovereenkomst. Dit kost je niets;
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan;
 • Er is geen drempel van 1% en geen maximum;
 • Dit belastingvoordeel geldt alleen voor de giften die overgemaakt zijn na de ondertekening van de overeenkomst.

Is schenken iets voor jou?

Wil je gebruik maken van de optie om te schenken via een schenkingsovereenkomst? Weet dan allereerst dat wij dit vanwege genoemde voordelen zeer waarderen! Hieronder hebben wij een kort stappenplan beschreven.

 1. Download de blanco schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst hier;
 2. Vul het formulier in;
 3. Mail het ingevulde en ondertekende formulier naar ons toe (contact@glimlachvanhoop.nl).

Let op: Bij vraag 4 kan je de gegevens zoals onderstaand weergegeven invullen.

Heb je vragen of hulp nodig? Je kunt ons bereiken via de mail. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *